• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2022/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

 

 

Drodzy Kandydaci,


Na studiach, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne
(tzn. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa:
studia stacjonarne na wszystkich kierunkach, studia niestacjonarne na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna):

  • na niektórych kierunkach prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca (tura nr 3). Aby wyświetlić listę kierunków, na które prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca należy w zakładce "OFERTA" wybrać filtr "tylko z trwającą turą"


Informacja o Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

UWAGA: dla kierunku lekarskiego (studia niestacjonarne) obowiązuje odrębny terminarz.

Na studiach, na których o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów kandydaci po zarejestrowaniu się w systemie IRK i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej, dostarczają w podanych przez wydziały terminach dokumenty (na tych studiach nie ma ogłoszenia wyników). Dokumenty przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc.

Są to:

  • studia niestacjonarne na wszystkich kierunkach z wyjątkiem kierunków: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, kierunek lekarski,
  • studia stacjonarne na kierunku specjalistyczne studia teologiczne (studia w języku angielskim)


TERMINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW NA STUDIA NIESTACJONARNE


Zachęcamy do zapoznania się z:
- zasadami rekrutacji na poszczególne kierunki studiów
- szczegółowym harmonogramem rekrutacji na poszczególne rodzaje studiów.

Serwis informacyjny dla kandydatów na studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl