Unia Europejska

Kursy organizowane na UKSW w cyklu 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne

Szczegóły
Kod K_WK-P-SNZPD
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa Kanonicznego
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Kursy
Języki wykładowe polski
Czas trwania jeden semestr - semestr letni 2021/2022
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00 - 15:00
Adres WWW https://wpk.uksw.edu.pl/
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.11.2021 00:00 – 15.01.2022 23:59)

 

Celem jednosemestralnego kursu dokształcającego jest zdobycie gruntownej wiedzy z życia i posługi duchownych jeśli chodzi o sytuacje nieprawidłowe i procedury prawne z nimi związane. Tematyka kursu związana będzie m.in. z: troską Kościoła o życie i posługę duchownych; dyspensą od obowiązków wynikających z przyjętych święceń wraz z celibatem; utratą stanu duchownego według specjalnych uprawnień Kongregacji Duchowieństwa; karnym wydaleniem ze stanu duchownego wg. KPK; karnym wydaleniem ze stanu duchownego wg. KNW; indultem odejścia duchownego z instytutu zakonnego; stwierdzeniem nieważności święceń; organizacja dzieł duszpasterskich w kontekście ochrony małoletnich. Kurs obejmuje 4 dni wykładowe w łącznym wymiarze 32 godzin. Będą one miały charakter teoretyczno-praktyczny. W ramach zajęć przewidziane są także ćwiczenia z danej tematyki, polegające na przygotowywaniu odpowiednich dokumentów i rozwiązywaniu kazusów.

 

Jednosemestralny kurs dokształcający skierowany jest do wszystkich duchownych, a w szczególności do tych, którzy w swojej diecezji, instytucie życia konsekrowanego lub stowarzyszeniu życia apostolskiego zajmują się lub będą się zajmować wymienionymi procedurami. Z pewnością będzie on także przydatny dla przełożonych i formatorów. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego tekstu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia kursu.

Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, będący także praktykami z zakresu w/w procedur prawnych. Kurs trwa jeden semestr, jeden zjazd w miesiącu od lutego do maja 2022 roku, łącznie obejmuje 32 godziny wykładowe. Zajęcia odbywać się będą w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. Konkretne terminy zostaną podane w późniejszym czasie.

 

Zapisy na kurs odbywają się od 1 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-12, email: prawokan@uksw.edu.pl.

 

Opłata za kurs wynosi 1.600,00 zł., należy ją uiścić na podane konto bankowe jednorazowo. Uregulowanie należności powoduje wpisanie na listę uczestników Kursu. Kurs może być zawieszony w danym roku z powodu małej liczby uczestników.

 

Wymagane dokumenty:

 

·       podanie o przyjęcie na kurs (kwestionariusz podania umieszczony jest na stronie www.oferta.uksw.edu.pl)

 

·       1 fotografia, w przypadku gdy nie została wgrana do systemu na formularz.

 

·       po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na Kurs, uczestnicy Kursu otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę za kurs. Przy wpłacie proszę dopisać: tytułem Wydział Prawa Kanonicznego Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne. Następnie proszę dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty czesnego.