• zaloguj się
  • utwórz konto

Kursy organizowane na UKSW w cyklu 2022/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kurs dokształcający dla doktorantów (trzeci cykl studiów prawa kanonicznego)

Szczegóły
Kod K_WK-P-RPK3
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa Kanonicznego
Poziom kształcenia Kursy
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, ul. Dewajtis 5, pok. 54, 01-815 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu Poniedziałek - piątek: 08:00-15:00
Adres WWW https://wpk.uksw.edu.pl/node/610
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2022 00:00 – 30.09.2022 23:59)

Celem rocznego kursu dokształcającego w ramach trzeciego cyklu studiów prawa kanonicznego jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego oraz przygotowanie pracy doktorskiej z tej dyscypliny. Kurs obejmuje łącznie 120 godzin zajęć zrealizowanych podczas 10 spotkań: 10 godzin łaciny kanonicznej; 10 godzin seminarium; 100 godzin wykładów specjalistycznych z prawa kanonicznego – 10 przedmiotów w wymiarze 10 godzin każdy.

Roczny kurs dokształcający skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają dyplom licencjata kościelnego z prawa kanonicznego.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW i odbywają się one w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. Dokładne informacje dotyczące terminów zajęć oraz sposobu ich prowadzenia (zdalnego lub stacjonarnego) zostaną podane we wrześniu br.

Opłata za kurs wynosi 3.200,00 zł, należy ją uiścić na podane konto bankowe jednorazowo. Uregulowanie należności powoduje wpisanie na listę uczestników Kursu. Kurs może być zawieszony w danym roku z powodu małej liczby uczestników.

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminów. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego, zgodne z wzorem UKSW oraz zaświadczenie zaliczenia trzeciego cyklu zgodnie z Konstytucją apostolską Papieża Franciszka, Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017 r., art. 77-80, oraz Zarządzeniami Wykonawczymi Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej dla wiernej realizacji konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017 r., art. 60-63.

Wymagane dokumenty:

·      podanie o przyjęcie na kurs (kwestionariusz do pobrania z systemu oferta.uksw.edu.pl)

·      odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem

·      odpis dyplomu licencjata kościelnego z prawa kanonicznego

·      1 fotografia, jeśli nie została wgrana do systemu oferta.uksw.edu.pl

·      zgoda przełożonych w przypadku osób duchownych i życia konsekrowanego


zasady kwalifikacji