Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie jakością powietrza

Szczegóły
Kod P-WF-P-ZJP
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Woycickiego 1/3, b. 23, p. 211, tel 22 56 96 801
Godziny otwarcia sekretariatu 8:00-15:00
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (19.07.2021 00:00 – 13.08.2021 23:59)

Ogólna charakterystyka studiów

Jednym z najważniejszych wyzwań związanych z ochroną klimatu jest wciąż zbyt niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. Dlatego Centrum Ekologii i Ekofilozofii planuje zorganizować studia podyplomowe zatytułowane „Zarządzanie jakością powietrza”. 

Studia zostały zaprojektowane w taki sposób, by wiedzę i umiejętności z zakresu zmian klimatu przekazać z perspektywy różnych dyscyplin naukowych oraz różnych obszarów praktycznej ochrony klimatu. Studia mają zasięg ogólnopolski, planujemy otworzyć rekrutacje i umożliwić udział w przedsięwzięciu mieszkańcom wszystkich województw. Efektem studiów będzie wykształcenie osób, które otrzymają kompleksową wiedzę w obszarze zarządzania jakością powietrza.

 

więcej na stronie studiów: http://ceie.edu.pl/studia-podyplomowe.html

 

 

Adresaci studiów

Studia adresowane są do pracowników administracji publicznej związanych z ochroną środowiska, edukatorów środowiskowych oraz przedstawicieli samorządów. Liczba uczestników studiów to 30 osób. Planujemy uruchomić dwie edycje studiów w latach 2021/22 i 2022/23.

 

Ogólna charakterystyka studiów

ü Studia trwać będą od października do czerwca. W każdym cyklu studiów przewidujemy 15 zjazdów (piątkowo-sobotnich).

ü Łączna liczba zajęć dydaktycznych w jednym cyklu studiów to 225 godz. (z czego w formie wykładów 146 godz., 79 w formie ćwiczeń, zajęć terenowych i wyjazdów studyjnych). Studia składają się z pięciu dużych bloków tematycznych (Zarządzanie ochroną powietrza; Prawo ochrony powietrza; Technologie ochrony powietrza; Edukacja ekologiczna; Wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka). 

ü W ramach cyklu zajęć zaplanowane są zajęcia terenowe oraz wyjazdy studyjne.

ü Z uwagi na wciąż trwającą sytuację epidemiologiczną zajęcia będą odbywały się częściowo zdalnie. Część stacjonarna zajęć będzie odbywała się na terenie kampusu UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3. Zajęcia terenowe prowadzone będą na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, nad Wisłą, w Łazienkach Królewskich i Morysinie – zajęcia terenowe. Wyjazdy studyjne przewidziane są do Geotermii w Mszczonowie oraz Instytutu Technik i Technologii Specjalnych Sp. Z o.o. w Wyszkowie. 

 

Koszt studiów

Studia finansowane są z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt uczestnictwa to 450 zł za cały tok studiów.

 

Terminy zjazdów

i. 1-2.10.2021, ii. 15-16.10.2021, iii. 5-6.11.2021, iv. 19-20.11.2021, v. 10-11.12.2021, vi. 7-8.01.2022, vii. 21-22.01.2022, viii. 18-20.02.2022, ix. 25-26.02.2022, x. 11-12.03.2022, xi. 25-26.03.2022, xii. 22-23.04.2022, xiii. 13-14.05.2022, xiv. 27-28.05.2022, xv. 10-11.06.2022


Zgodnie z przepisami UKSW:

  • O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych.
  • Przyjęcia na studia podyplomowe na Uniwersytecie odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.
  • Rejestracja kandydatów dokonywana będzie w systemie internetowym UKSW.
  • Zakwalifikowane osoby muszą złożyć komplet dokumentów w sekretariacie studiów (16-20.08.2021), adres sekretariatu: ul. Woycickiego 1/3 b. 23, p. 211; 01-938 Warszawa, tel 22 56 96 801.
  • Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz zgłoszeniowy); jedno zdjęcie; kserokopia dyplomu (oryginał/odpis) ukończenia studiów wyższych I, II stopnia lub magisterskich jednolitych;
  • Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan.
    Na podstawie decyzji Dziekana wydawana będzie Karta Uczestnika Studiów Podyplomowych UKSW.