Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego

Szczegóły
Kod P_WF-P-OD
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-16.00 b.portacha@uksw.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 

Studia podyplomowe "Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego" są skierowane do osób, które zawodowo zajmują się pracą z osobami po kryzysie psychicznym, mającymi zaburzenia psychiczne.

 

Studia kończą się uzyskaniem uprawnień do prowadzenia terapii w podejściu Otwartego Dialogu. Rola terapeuty jest związana z modelem opieki psychiatrycznej, w którym istotną rolę odgrywa wzmocnienie relacji interpersonalnych pacjentów oraz ich oparcie w ich społeczności lokalnej.

 

Studia skierowane do uczestników projektu.

 

Źródło finansowania: w latach 2018-2021 ze środków projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny”.