• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Sądownictwo i administracja w Kościele

Szczegóły
Kod P_WK-P-ADM
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa Kanonicznego
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, ul. Dewajtis 5, pok. 54, 01-815 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu Poniedziałek - piątek: 08:00-15:00
Adres WWW https://wpk.uksw.edu.pl/node/23
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/23
    Tura 1 (01.12.2022 00:00 – 31.01.2023 23:59)
Studia podyplomowe: Sądownictwo i administracja w Kościele - edycja  - 2021/2022

Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej. 

Studia skierowane są zarówno do osób duchownych, jak i świeckich posiadających magisterium z prawa kanonicznego, prawa lub teologii, pracujących lub zainteresowanych pracą w różnego rodzaju instytucjach kościelnych (sądy, kurie diecezjalne, biura parafialne, poradnie), a także pragnących świadczyć fachową pomoc prawno-kanoniczną osobom potrzebującym. Swym zakresem tematycznym obejmują poszczególne tytuły nieważności małżeństwa, interpretowane zarówno z punktu widzenia prawa materialnego, jak i procesowego, ponadto zagadnienia z poszczególnych faz procesu kościelnego oraz procedury administracyjnej w Kościele. W ramach zajęć poświęconych prawu procesowemu, studentom przekazane zostaną przykładowe akta spraw o nieważność małżeństwa, w oparciu o które będą oni zobowiązani do przygotowania obrony, uwag obrońcy węzła oraz wyroku. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego testu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia studiów.

Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, często będący także praktykami z zakresu sądownictwa i administracji w Kościele.

Studia trwają jeden rok (dwa semestry). Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty od godz. 9.00, w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2021/2022 zostanie uruchomiona w dniu 10 grudnia 2021 roku.

Zajęcia rozpoczną sie od lutego 2022 roku.

Szczegółowe informacje odnośnie planu zajęć oraz terminów zajęć zostaną podane wkrótce.