Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego

Szczegóły
Kod P_WT-P-FW-KD
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 semestry
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-wtorek godz. 9.00-13.00, środa godz. 9.00-15.00
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 

REKRUTACJA NA ROK  2021/2022
Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2021 roku
Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 15 czerwca 2021 roku
Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 16.06.2021 roku

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAPISY
od 2021-06-15 08:00:00 do 2021-09-30 23:59:00

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski

 

OPIS STUDIÓW

 

Oferta Studiów skierowana jest do osób duchownych i świeckich posiadających ukończone studia wyższe. W sposób szczególny do przełożonych i formatorów zakonnych, formatorów i ojców duchownych seminariów duchownych, duszpasterzy zaangażowanych w posługę wobec różnego rodzaju ruchów i wspólnot życia chrześcijańskiego, wszystkich duszpasterzy i innych osób, które mogą stanąć wobec wyzwania, jakim jest towarzyszenie na drodze do zjednoczenia z Bogiem, wreszcie do tych wszystkich, którzy na tej drodze pragną pogłębiać swoją wiedzę z zakresu życia duchowego.

Zakres tematyczny

W ramach studiów prowadzone są min. nastepujące wykłady:

- podstawy teologiczne i zasady kierownictwa duchowego

- droga rozwoju życia duchowego

- antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej

- kierownictwo duchowe a psychoterapia

- kierownictwo duchowe na drodze zjednoczenia mistycznego

- elementy kierownictwa duchowego w sytuacji zniewoleń demonicznych

- kierownictwo duchowe wobec konfliktów małżeńskich i rodzinnych

- kierownictwo duchowe na drodze życia konsekrowanego

 

ZASADY KWALIFIKACJI
Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK
2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu
3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych   - do wglądu
4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów
6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://oferta.uksw.edu.pl
oraz przesłanie kompletu dokumentów drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu Wydziału Teologicznego (pok.48) do dnia 30.09.2021 roku. Dokumenty można złozyć także osobiscie w sekretariacie  po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.

WYSOKOŚC CZESNEGO

1400 zł za rok

DODATKOWE INFORMACJE

Istnieje możliwość opłaty jednorazowo lub w 2 ratach semestralnych. Opłatę słuchacz wnosi na indywidualny numer konta w USOS-web, który student otrzyma
po złożeniu wymaganych dokumentów i po immatrykulacji do systemu.

KIEROWNIK STUDIÓW
Ks. dr Łukasz Białk

Kontakt e-mail: b.bialk@uksw.edu.pl


Obsługa administracyjna

mgr Agnieszka Grobelska
Starszy Specjalista ds. Administracyjnych
ul. Dewajtis 5, pok. 48
01-815 Warszawa
Kontakt tel: 22 561 88 75
Kontakt e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl