Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Mariologii

Szczegóły
Kod P_WT-P-FW-M
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 

REKRUTACJA NA ROK  2021/2022

 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2021 roku

 

Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 15 czerwca 2021 roku

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 16.06.2021 roku

 

 

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

 

 

 

Wydział Teologiczny

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

 

ZAPISY

 

od 2021-06-15 08:00:00 do 2021-09-30 23:59:00

 

 

 

JĘZYK WYKŁADOWY

 

 

 

Polski

 

 

 

OPIS STUDIÓW

 

 

 

PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII (LICENCJAT KANONICZNY). Warunkiem podjęcia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra teologii. Są to 3-letnie studia podyplomowe (6 semestrów) w trybie niestacjonarnym, kończące się kanonicznym egzaminem licencjackim z teologii w zakresie mariologii. W ramach studiów odbywają się wykłady i seminaria, przygotowujące także do pisania pracy doktorskiej. Po zakończeniu tych studiów absolwent będzie mógł podjąć dwusemestralny kurs teologiczny „ad lauream”, który upoważnia do otwarcia przewodu doktorskiego z tzw. „wolnej stopy”. Po napisaniu dysertacji doktorskiej i jej obronie absolwent uzyskuje stopień doktora teologii w zakresie mariologii.

 

 

 

PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII. Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub studia I stopnia - licencjat) z jakiejkolwiek dziedziny. Są to trzyletnie studia podyplomowe (6 semestrów) w trybie niestacjonarnym.

 

Szczegółowe informacje: www.kolbianum.franciszkanie.pl

 

 ZASADY KWALIFIKACJI

 

Wymagane dokumenty:

 

1.kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK

 

2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu

 

3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr  - do wglądu

 

4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich

 

5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów

 

6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

 

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://oferta.uksw.edu.pl oraz przesłanie kompletu dokumentów drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu Wydziału Teologicznego (pok.48) do dnia 30.09.2021 roku.

 

 

 

WYSOKOŚC CZESNEGO

 

 

 

1800 zł/rok - PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII; 2 500 zł/rok - PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII (LICENCJAT KANONICZNY)

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 Istnieje możliwość opłaty jednorazowo lub w 2 ratach. Część ww. czesnego – 600 zł, słuchacz wnosi na indywidualny numer konta w USOS-web, który student otrzyma po złożeniu wymaganych dokumentów i po immatrykulacji do systemu. Pozostałą kwotę słuchacz wnosi na konto Instytutu Kolbianum, podane na stronie internetowej: www.kolbianum.franciszkanie.pl w zakładce opłaty.

 

 

 

KIEROWNIK PODYPLOMOWEGO STUDIUM MARIOLOGII

 O. dr Ireneusz Klimczyk

 

Kontakt e-mail: iklimczyk@franciszkanie.pl

 

 

 

 

 

Obsługa administracyjna

 

 mgr Agnieszka Grobelska

 

Starszy Specjalista ds. Administracyjnych

 

ul. Dewajtis 5, pok. 48

 

01-815 Warszawa

 

Kontakt tel: 22 561 88 75

 

Kontakt e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl