Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej - Warszawa

Szczegóły
Kod P_WT-P-FW-TP
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 6
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 

Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej to studia podyplomowe trwające trzy lata (sześć semestrów). Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra w zakresie teologii.  


Celem studiów jest pogłębienie wiedzy przede wszystkim z zakresu współczesnej problematyki duszpasterskiej. Program studiów obejmuje również zagadnienia z zakresu teologii biblijnej, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, duchowości i katechetyki.

W roku akademickim 2021/2022 proponujemy n/w tematy wykładów:
Wychowanie i edukacja w religiach świata
Duchowa interpretacja Biblii w starożytności i średniowieczu
Duszpasterstwo chorych i hospicyjne
Egzegeza i interpretacja Ewangelii wg. Św. Jana
Formacja człowieka, rodziny i narodu w myśli prymasa Wyszyńskiego
Niedoskonałości moralne Starego Testamentu
Psychologia pastoralna
Teologia i kultura
Wybrane zagadnienia z teologii pastoralnej

Po ukończeniu Podyplomowego Studium Teologii Praktycznej słuchacze mają możliwość zdawania licencjatu kanonicznego w zakresie teologii praktycznej. Po tym cyklu istnieje możliwość kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej, bądź na rocznym kursie teologicznym (ad lauream), a potem rozpoczęcia procedury nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym (czyli z tzw. wolnej stopy).


Opłaty: w roku akademickim 2021/2022: koszt 1250 zł za semestr


Warunkiem przyjęcia jest:
•    Rejestracja na studia w Internetowej Rejestracji Kandydatów (od 15.06.2021) na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/
•    Wydruk kwestionariusza z IRK (patrz wyżej), podpisanie i  złożenie w dziekanacie Wydziału Teologicznego
•    złożenie kserokopii dyplomu magisterskiego (wraz z suplementem)
•    pisemna zgoda odpowiedniego wyższego przełożonego kościelnego w przypadku osób duchownych i konsekrowanych


Dokumenty można składać:
Listownie - na adres: Sekretariat Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
z dopiskiem „Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej”
lub  Osobiście - adres jw., pokój 41, pon-pt. w godz. 8.00-14.00

 

Termin składania: od 01.07.2021 r.  do 30.09.2021 r.

 

Kontakt: 22 561 89 60