• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe Genealogia. Teoria i praktyka

Szczegóły
Kod P_WNHS-P-GEN
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Historycznych
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 semestry
Adres WWW https://historia.wnhs.uksw.edu.pl/slider-glowny/genealogia-teoria-i-praktyka/
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2022 00:00 – 02.09.2022 23:59)

ADRESACI

 

Studia adresowane są głównie do osób, które zawodowo lub amatorsko trudnią się szeroko pojętymi badaniami genealogicznymi, tj.:

 • pracowników firm, organizacji i towarzystw zajmujących się komercyjnym świadczeniem usług genealogicznych;
 • pracowników instytucji kultury, muzeów, izb pamięci i bibliotek;
 • członków i animatorów organizacji i towarzystw regionalnych;
 • historyków oraz pasjonatów zgłębiających dzieje społeczności lokalnych.

Studia są przygotowane z myślą o tych, którzy poszukują interesujących ofert rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności wykorzystywanych w badaniach genealogiczno-regionalnych.

 

CEL STUDiÓW

 

Głównym celem proponowanych studiów podyplomowych jest umożliwienie pogłębienia wiedzy i doskonalenia warsztatu genealoga zarówno osobom z wykształceniem historycznym, jak i pasjonatom genealogii oraz regionalistyki, którzy nie ukończyli studiów historycznych, jednak chcą mieć do czynienia z genealogią na gruncie zawodowym lub amatorskim. Studia mają przede wszystkim charakter praktyczny, aby umożliwić zdobycie lub pogłębienie wiedzy oraz uzyskanie umiejętności związanych z genealogią, regionalistyką i historią społeczną. Mają również na celu zapoznanie słuchaczy z metodologią i metodyką prowadzenia samodzielnych poszukiwań i badań, w tym również przygotowania różnorodnych prac o charakterze genealogicznym.

 

KWALIFIKACJE

 

Absolwent studiów uzupełnia lub zdobywa wiedzę oraz zyskuje umiejętności i kompetencje w szczególności w zakresie:

 • samodzielnego i profesjonalnego przygotowania wywodów genealogicznych, monografii i zarysów monograficznych konkretnych postaci, rodzin i rodów, biogramów i biografii, opracowań, prac analitycznych;
 • znajomości terminologii, podstawowej literatury i najważniejszych źródeł, metodologii i metodyki prowadzenia badań i poszukiwań genealogicznych, najnowszych dokonań genealogii i niektórych innych nauk pomocniczych historii;
 • samodzielnego docierania i rozpoznawania kluczowych źródeł wiedzy genealogicznej, w tym przekazów pisanych przechowywanych w archiwach zarówno świeckich, jak i kościelnych oraz kolekcjach bibliotecznych wraz z umiejętnością krytycznej analizy owych przekazów;
 • znajomości historii społecznej Polski od średniowiecza do XX wieku, w tym o najważniejszych tendencjach i zjawiskach, procesach i przemianach; wykorzystania nowoczesnych technologii w badaniach historycznych i genealogicznych;
 • prowadzenia popularyzacji wiedzy historycznej, w tym również tradycji lokalnej lub regionalnej przy użyciu atrakcyjniejszych form przekazu;
 • umiejętności inicjowania oraz prowadzenia badań i poszukiwań historyczno-genealogicznych jako drogi prowadzącej do lepszego poznania przeszłości i dziedzictwa lokalnego.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Od roku akademickiego 2022/2023 studia prowadzone będą według nowego, rozszerzonego programu, obejmującego 220 h zajęć.

 

Aktualny program studiów oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

https://historia.wnhs.uksw.edu.pl/slider-glowny/genealogia-teoria-i-praktyka/

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 

W roku akademickim 2022/2023 studia odbywać się będą w trybie zdalnym (on-line).

Zajęcia podzielone są na trzynaście modułów sobotnio-niedzielnych.

 

OPŁATY

 

Opłata za studia wynosi 4000 zł.

Płatności można dokonać jednorazowo lub w dwóch ratach po 2000 zł (płatnych nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć). 

Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany po złożeniu dokumentów.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • Podanie kadydata o przyjęcie na studia podyplomowe ze zdjęciem (wydrukowane z systemu IRK)
 • kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu podczas pierwszego spotkania)

 

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia dokumenty należy przesłać na adres:

          Ada Szmulik

          Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

          ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 225

          01-938 Warszawa