• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe "Logopedia ogólna i kliniczna"

Szczegóły
Kod P_WNP-LOOK
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Pedagogicznych
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania cztery semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Pedagogicznych
Studia Podyplomowe „Logopedia ogólna i kliniczna”
ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15, pokój 1507
01-938 Warszawa
tel.: 22 569 96 71
Adres WWW https://pedagogika.uksw.edu.pl/logopedia/
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów
  • skan audiogramu (wynik graficzny badania audiometrycznego oceny sprawności narządu słuchu)
  • skan zaświadczenia lekarskiego od laryngologa / foniatry o zdatności do wykonywania zawodu logopedy
  Zadaj pytanie
Tura 2 (29.09.2022 00:00 – 15.10.2022 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2022 08:00 – 28.09.2022 23:59)

 

Zapraszamy Państwa na dwuletnie Studia Podyplomowe „Logopedia ogólna i kliniczna”.

Studia przygotowują do pracy w zakresie logopedii z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, zarówno pełnosprawnymi (doskonalącymi warsztat mowy), jak również z zaburzeniami (kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych).

 

 

Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie, w kampusie Uniwersytetu, który mieści się przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie (Młociny) oraz zdalnie.

 

Program studiów realizowany będzie podczas dwudniowych zjazdów, kilka razy w miesiącu - w piątki i soboty oraz podczas zjazdów wakacyjnych i feryjnych. W piątki zajęcia będą rozpoczynać się o godzinie 16.00.