• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauczanie Społeczne Kościoła Katolickiego

Szczegóły
Kod P_WSE-P-NSKK
Jednostka organizacyjna Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, 01-938 Warszawa
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2022 00:00 – 30.09.2022 23:59)

REKRUTACJA NA ROK 2022/2023

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022

Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 01 czerwca 2022

Termin zakończenia internetowej rejestracji: 30 września 2022

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ZAPISY

 od 01.06.2022 08:00 do 30.09.2022 23:59

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski

WYMAGANE DOKUMENTY

Podanie kandydata o przyjęciu na studia z nadrukowanym zdjęciem z IRK

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu na pierwszym zjeździe)

Powyższe dokumenty moga być przesyłane na adres dziekanatu za pośrednictwem Poczty Polskiej

OPŁATY

Opłata za studia wynosi 4500 zł (2250 zł za semestr)

OPIS STUDIÓW

Studia „Nauczanie Społeczne Kościoła katolickiego” przeznaczone są przede wszystkim dla katechetów, a także dla szerokiej grupy zainteresowanych tą problematyką działaczy społecznych, dziennikarzy czy urzędników.

Formalnie, warunkiem ich rozpoczęcia jest ukończenie studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim.

Studia „Nauczanie Społeczne Kościoła katolickiego” trwają dwa semestry, a ich program zakłada 240 godzin zajęć oraz zdobycie 30 punktów ECTS.

Studia mają charakter niestacjonarny. Zajęcia odbywać się będą w formie tradycyjnej (dwa zjazdy w miesiącu, w soboty, w godzinach między 9.00 a 18.00) oraz w formie e – learingu. Około 60% w formie stacjonarnej i około 40% w formie e-lerningu.

Poszczególne zajęcia kończą się egzaminem bądź kolokwium.

Studia kończą się ustnym egzaminem końcowym, ze znajomości programu studiów.